Kontakt z działem reklamy

Zapraszamy do kontaktu w sprawie reklam

Adres redakcji

ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa

Dyrektor sprzedaży

Iwona Duić
iwona.duic@architecturaldigest.pl

Dyrektor Projektów Specjalnych

Ewa Ostaszewska Krawiec
ewa.krawiec@architecturaldigest.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Ogólne warunki umów sprzedaży

Zamówienie

Cennik

Specyfikacja Techniczna AD Poland

Harmonogram

 

DOMIO PUBLISHING sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001016678, NIP: 7011127245, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 250 000 zł.

Czytaj więcej