Konkurs na autorski projekt upominku z okazji prezydencji Polski w Radzie UE

Z okazji prezydencji Polski w UE Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego ogłaszają konkurs na stworzenie projektu upominku dla dyplomatów i urzędników europejskich. Przed polską prezydencją stoją wyzwania nie tylko programowe, ale także wizerunkowe. Jednym z istotnych działań promocyjnych jest wręczanie upominków wysokim rangą gościom z zagranicy, które – oprócz funkcji pamiątkowej – mają wspierać określoną narrację o Polsce.

Konkurs na autorski projekt upominku z okazji prezydencji Polski w Radzie UE

Parlament Europejski w Brukseli. Zdjęcie: Getty Images

Prezydencja to rotacyjna rola przewodniczenia pracom Rady Unii Europejskiej przez kolejne państwa członkowskie, sprawowana przez sześć miesięcy. Polska będzie ją sprawować po raz drugi (poprzednio w II. połowie 2011 r.). 

Sprawowanie prezydencji przez Polskę będzie się wpisywało w szerszy kontekst powrotu Polski do głównego nurtu debaty europejskiej oraz do roli jednego z liderów integracji w ramach Unii Europejskiej, u progu trzeciej dekady członkostwa. Jednym z istotnych działań promocyjnych jest wręczanie upominków wysokim rangą gościom z zagranicy, które – oprócz funkcji pamiątkowej – mają wspierać określoną narrację o Polsce. 

Konkurs na autorskie projekty upominków

Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnych, autorskich projektów upominków dla wysokich rangą polityków i urzędników instytucji Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, wręczanych przez władze polskie podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przypadającej na okres 1 stycznia – 30 czerwca 2025 r.

Działania polskiej prezydencji będą realizowane w oparciu o wartości fundamentalne tak dla Polski, jak i Europy: demokracja, praworządność, wolność, solidarność, bezpieczeństwo, jedność, otwartość, inkluzywność oraz równouprawnienie. 

Upominki powinny „opowiadać” Polskę jako istotny komponent Europy, do której twórczo kontrybuuje. Przedstawiać Polskę, jaka jest i jakie ma aspiracje. Pokazywać Polskę współczesną, z odniesieniami do tych elementów dziedzictwa (kulturalnego, naukowego, gospodarczego, społecznego), które pozytywnie wyróżniają ją na tle Europy i świata.

Odbiorcy wg kategorii:

 • Kategoria A: głowy państw, przewodniczący parlamentów narodowych i szefowie rządów państw członkowskich UE i spoza UE (w szczególności państw kandydujących), członkowie władz Parlamentu Europejskiego, komisarze Komisji Europejskiej.
 • Kategoria B: ministrowie i wiceministrowie z państw członkowskich UE i spoza UE (w szczególności państw kandydujących), przewodniczący komisji w Parlamencie Europejskim, wysocy rangą urzędnicy instytucji UE i państw członkowskich UE (w szczególności stali przedstawiciele i ich zastępcy).
 • Kategoria C: urzędnicy instytucji UE i państw członkowskich UE oraz uczestnicy wydarzeń organizowanych w ramach oficjalnego kalendarza prezydencji.

Kategorie upominków (i tym samym kategorie konkursowe):

 • Kategoria 1: prezent dla odbiorców z kategorii A (unikalny, ściśle limitowany, o wartości do 150 euro)
 • Kategoria 2: prezent dla odbiorców z kategorii B (o wartości do 50 euro)
 • Kategoria 3: krawat dla mężczyzn/apaszka dla kobiet (dla odbiorców z kategorii A i B, spójne wizualnie, o wartości do 50 euro)
 • Kategoria 4: prezent dla odbiorców z kategorii C (o wartości do 15 euro)

Wspólne wytyczne dla prezentów wszystkich kategorii. Jakie powinny być upominki?

 • być oryginalne i innowacyjne, a przy tym odwołujące się do aktualnych trendów w sztuce użytkowej,
 • odzwierciedlać aktualne trendy ekologiczne, koszty ich wytworzenia powinny w możliwie najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne, w miarę możliwości z wykorzystaniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego,
 • być wykonane z wysokiej jakości materiałów, w miarę możliwości polskiego pochodzenia i być możliwe do wykonania przez polskiego producenta,
 • charakteryzować się wysokim poziomem estetyki,
 • mieć wartość ponadczasową, bądź to ze względu na funkcjonalność bądź estetykę,
 • traktować z szacunkiem różne wrażliwości odbiorców, i nie urażać niczyich uczuć,
 • kojarzyć się odbiorcy z Polską, bądź to przez formę bądź przez treść,
 • być możliwe do wyprodukowania w zamówionej ilości do listopada 2024 r.,
 • mieć rozmiar i wagę umożliwiające transport w w bagażu podręcznym,
 • nie mieć charakteru masowego.

Harmonogram konkursu

22 kwietnia 2024 r. – ogłoszenie konkursu;

24 maja 2024 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu;

5 czerwca 2024 r. – obrady Komisji Konkursowej;

14 czerwca 2024 r. – ogłoszenie Laureata Konkursu na stronie internetowej Organizatora.

 

Czytaj więcej